48
(063) 112-112-1
РУС | УКР
 

Розробка плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС)

Розробка плана локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий (ПЛАС)

Наша компанія надає наступні послуги:

 • Розробка розділу "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) " у складі проектної документації об'єктів
 • Розробка планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС)
 • Разробка плану реагування на надзвичайні ситуації
 • Експертиза ПЛАС
 • Ідентифікація об'єктів підвищеної небезпеки (ОПН)
 • Розробка декларацій безпеки
 • Експертизи декларацій безпеки
 • Паспорт потенційно небезпечного об'єкту
 • Розробка і монтаж систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій і сповіщення людей

Після проведення ідентифікації і паспортизації потенційно небезпечного об'єкту, адміністрація підприємства, відповідно до Закону України Про об'єкти підвищеної небезпеки (Зі змінами, внесеними згідно із Законом № 762, - IV від 15.05.2003, ВВР, 2003, № 30 ст.247), розробляє план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій (ПЛАС).

Метою плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій є планування дій (взаємодії) персоналу підприємства, спецпідрозділів, населення, центральних і місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування по локалізації і ліквідації аварій і пом'якшення їх наслідків.

Оперативні частини ПЛАС розробляються для аварій на рівнях "А" і "Б" і "В".

    
 • На рівні "А" аварія характеризується розвитком аварії в межах одного виробництва (цеху, відділення, виробничої ділянки), яке є структурним підрозділом підприємства.
 •   
 • На рівні "Б" аварія характеризується переходом за межі структурного підрозділу і розвитком її в межах підприємства.
 •   
 • На рівні "В" аварія характеризується розвитком і переходом за межі території підприємства, можливістю дії вражаючих чинників аварії на населення довколишніх населених районів і інші підприємства (об'єкти), а також на довкілля.
 • Розробка ПЛАС може виконуватися власником самостійно або із залученням спеціалізованих організацій, за умови, що вони мають дозвіл на виконання такої роботи, отримане в установленому порядку.

  ПЛАС повинен охоплювати усі рівні розвитку аварії, які встановлені в процесі аналізу небезпек.

  ПЛАС розробляється з урахуванням усіх станів підприємства (об'єкту) : пуск, робота, зупинка і ремонт.

  ПЛАС грунтується: ​​

     
  • На прогнозуванні сценаріїв виникнення аварій.
  •   
  • На поступовому аналізі сценаріїв розвитку аварій і масштабів їх наслідків.
  •   
  • На оцінці достатності існуючих заходів, що перешкоджають виникненню і розвитку аварії, а також технічних засобів локалізації аварій.
  •   
  • На аналізі дій виробничого персоналу і спеціальних підрозділів по локалізації аварійних ситуацій (аварій) на відповідних стадіях їх розвитку.

  ПЛАС повинен містити:

     
  • Титульний аркуш.
  •   
  • Аналітичну частину, в якій міститься аналіз небезпек, можливих аварій і їх наслідків.
  •   
  • Оперативну частину, яка регламентує порядок взаємодії і дій персоналу, спецпідрозділів і населення (при необхідності) в умовах аварії. Зміст оперативної частини міняється залежно від рівня аварії, на який вона поширюється.
  •   
  • Додатки, що складаються з документів : копії наказу по підприємству (об'єкту) про призначення посадовця, який виконує функції відповідального керівника робіт по локалізації і ліквідації аварій при аваріях на рівнях "А" і "Б", і рішення органів місцевого самоврядування про призначення посадовця, який виконує функції відповідального керівника робіт. по локалізації і ліквідації аварій при аваріях на рівні "В".

  ПЛАС має бути пронумерований, зброшурований, затверджений і погоджений відповідними організаціями, а також скріплений печатками підприємств і організацій, які погоджували його.

  ПЛАС має бути погоджений з територіальними управліннями Держнаглядохоронпраці, з територіальними органами МНС, територіальними установами державної санепідемслужбы і, при необхідності, з органами місцевого самоврядування.

  ПЛАС затверджується власником (керівником) підприємства. Оперативна частина ПЛАС для аварій рівня "В" затверджується органами місцевого самоврядування.

  ПЛАС в повному об'ємі повинен знаходитися у керівника і диспетчера підприємства (об'єкту), в територіальному управлінні Держнаглядохоронпраці, а також в територіальному органі МНС.

  Витримки ПЛАС в об'ємі, який є достатнім для якісного виконання відповідних дій, повинні знаходитися у керівників (начальників) виробництв (цехів, відділень, виробничих ділянок), в оперативно-координаційних центрах територіальних органів МНС України, Державних аварійно-рятувальних службах, які обслуговують відповідно потенційно небезпечний об'єкт, а також на робочих місцях.

  ПЛАС належить переглядати через кожні п'ять років.

  Позачерговий перегляд ПЛАС здійснюється за розпорядженням (припису) органів Держнаглядохоронпраці, а також при змінах в технології, апаратурному оформленні, метрологічному забезпеченні технологічних процесів, змінах в організації виробництва, за наявності даних про аварії на аналогічних підприємствах (об'єктах).

  Щоб зробити замовлення або отримати детальнішу інформацію — зверніться до наших фахівців.

Нормативна документація: